clear
یکشنبه, 21 دی 1399 ساعت 08:49

برج های دوگانه خرقان قزوین

برج های خرقان قزوین که از نظر معماری و تزئینات اهمیت ویژه ای دارند، در منطقه ای دور افتاده قرار گرفته و با گذشت حدود هزار سال از زمان احداث آن، هنوز عظمت خود را حفظ کرده اند. این دو برج یا آرامگاه در فاصله سی متری یکدیگر واقع شده و طبق کتیبه های موجود، با فاصله زمانی 26 سال از یکدیگر ساخته شده اند.

مجموعه : استان قزوین