بانک اطلاعات شهری استان البرز

نمایش: بانک شهری  


لیست اطلاعات مورد نظر

 
نام مرکز (*)
موضوع فعالیت
نوع فعالیت
شهرستان
ناحیه
نمایش
كانون امام علي (ع)
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
كانون نور
سالن همایش
سالن همايش
کرج
کرج مرکز
نمایش
رضوان
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده فردیس
نمایش
شهيد رجايي شهيد باهنر
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده فردیس
نمایش
رشد
سالن همایش
سالن همايش
کرج
کرج مرکز
نمایش
فردوس
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده گلشهر
نمایش
كانون كوثر ولايت
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده حصارک
نمایش
امام علي
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده حصارک
نمایش
كوثر
سالن همایش
سالن همايش
کرج
کرج مرکز
نمایش
شاهد
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده مهرشهر
نمایش
گلستان
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده فردیس
نمایش
غدير
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
سالن كتابخانه
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده مهرشهر
نمایش
مهر
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محمدشهر
نمایش
شهيد فهميده
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده گوهردشت
نمایش
شهيد سمياري
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده باغستان
نمایش
مديريت درمان
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده گلشهر
نمایش
شهيد كلهر
سالن همایش
سالن همايش
کرج
کرج مرکز
نمایش
موسسه اصلاح بذر
سالن همایش
سالن همايش
کرج
کرج مرکز
نمایش
پروفسور ميرشمسي
سالن همایش
سالن همايش
کرج
محدوده حصارک
1  2  3  بعدی  آخرین            

 

 کلیه حقوق این سایت مربوط به تیم طراحی البرزمن می باشد www.alborzeman.ir
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as