بازدید از مجموعه ثبت جهانی تخت سلیمان و آشنایی با تاریخ...
تور دو و نیم روزه تکاب، تخت سلیمان
1,100,000تومــان
2 روزها