ازدید از دخمه فرهاد، بام ماکو، قره کلیسا، کلیسا سنت است...
تور سه و نیم روزه ماکو- جلفا
تومــان 5,700,000
3.5 روزه
بازدید از مجموعه ثبت جهانی تخت سلیمان و آشنایی با تاریخ...
تور دو روزه تکاب، تخت سلیمان
تومــان 2,950,000
2 روزه